نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها

شیر پوش باتون (کلاهکی) ۲-۳ سایز ۱/۴

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی

شیر پوش باتون (کلاهکی) ۲-۵ سایز ۱/۴

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی

شیر پوش باتون (کلاهکی) ۲-۳ سایز ۱/۸

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی

شیر پوش باتون (کلاهکی) ۲-۵ سایز ۱/۸

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی