نمایش 1–8 از 12 نتیجه

مشاهده فیلترها

شیر دستی ۳-۵ وسط بسته سایز ۱/۲

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند

شیر دستی ۲-۵ سایز ۱/۲

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند