شیر میکروسوئیچ غلطکی پنوماتیک و مکانیکی پنوماتیک :

به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجمعه شیر های دستی یا اهرمی می باشند به دلیل اینکه این تیپ شیر های پنوماتیک را توسط دست که به تابلو بسته شده می توان فعال کرد و فرمان داد و مدل میکروسوئیچ غلطکی را معمولا در مسیر سر راه قرار می دهند که بتواند جهت را عوض کند.

انواع میکروسوئیچ پنوماتیک :

 1. شیر پوش باتون پنوماتیک ( ژیانی )
 2. شیر مکانیکی فشاری پنوماتیک
 3. شیر میکروسوئیچ غلطکی پنوماتیک
 4. شیر مکانیکی سلکتوری پنوماتیک

اجزای تشکیل دهنده شیر میکروسوئیچ پنوماتیک و مکانیکی پنوماتیک :

 1. غلطک
 2. کلید فشاری
 3. کلید سلکتوری
 4. کلید ژیانی
 5. اسپول
 6. بدنه
 7. فنر

عملکرد میکروسوییچ پنوماتیک :

به این صورت می باشد که با وصل شدن باد یا هوای فشرده به ورودی شیر پنوماتیک در یک حالت عمل می کند در حالت معمول و با اعمال فشار یا فرمان به میکروسوئیچ پنوماتیک جهت تغییر کرده و با فرمان بعدی یا فنر به حالت قبل باز می گردد.

موارد استفاده شیر های مکانیکی و میکروسوییچ پنوماتیک :

شیر میکروسوییچ پنوماتیک 5 به 2 یا 3 به 2 را بسته به نو آن ها و به کارگیری آن در سیستم یا مدار پنوماتیک می توان انتخاب کرد اگر نیاز باشد که رفت و برگشت داشته باشیم باید از شیر 2-5 استفاده کنیم ولی اگر قرار است یک حالت رفت داشته باشیم و نیاز به اعمال فرمان برگشت باشد از شیر 2-3 استفاده می کنیم

 1. خط تولید ایران خودرو
 2. کارخانجات مواد غذایی
 3. کارخانجات فولاد
 4. شرکت نفت
 5. شرکت گاز
 6. پتروشیمی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها

شیر میکروسوئیچ ۲-۵ سایز ۱/۴ غلطکی

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی

شیر میکروسوئیچ ۲-۳ سایز ۱/۴ غلطکی

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی

شیر میکروسوویچ ۲-۵ سایز ۱/۸ غلطکی

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی

شیر میکروسویئچ ۲-۳ سایز ۱/۸ غلطی

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی