نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده فیلترها

شیر مکانیکی فشاری ۲-۵ سایز ۱/۴

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی

شیر مکانیکی فشاری ۲-۳ سایز ۱/۴

شیر های میکروسوئیچ و مکانیکی پنوماتیک : به طور کلی این مدل شیر های پنوماتیک زیر مجموعه شیر های دستی