نمایش 1–8 از 10 نتیجه

مشاهده فیلترها

اکچوتور سایز ۱۴۰ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی

اکچوتور سایز ۱۲۵ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی

اکچوتور سایز ۱۰۵ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی

اکچوتور سایز ۹۲ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی

اکچوتور سایز ۸۳ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی

اکچوتور سایز ۷۵ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی

اکچوتور سایز ۶۳ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی

اکچوتور سایز ۵۲ پنوماتیک

 اکچوتور پنوماتیک چیست؟ اکچویتور یا عملگر پنوماتیک نوعی جک دورانی است. که با نیروی هوای فشرده میتواند نیروی مکانیکی دورانی